Met een dienstencheque kan je een uur huishoudelijke hulp betalen. De dienstencheques dienen besteld te worden via sodexo.

Met een dienstencheque kan je een uur huishoudelijke hulp betalen. De dienstencheques dienen besteld te worden via sodexo.

Alle nodige info vindt u terug op www.dienstencheques-vlaanderen.be maar hieronder geven we u al een kort overzicht: Kom gerust langs in ons kantoor en wij helpen u graag verder bij de aanvraag- en bestelprocedure.

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

EENVOUDIG

Een eenvoudige oplossing om u te ondersteunen bij uw dagelijkse taken

Het gebruik van dienstencheques maakt uw dagelijks leven eenvoudiger en ontlast u van tijdrovende huishoudelijke taken.

U kan beroep, doen of een huishoudhulp die vergoed wordt op basis van één dienstencheque per volledig gepresteerd uur.

De eenvoudiger bestelprocedure geeft u de mogelijkheid om snel over uw dienstencheques te beschikken. Zowel de elektronische als papieren dienstencheques zijn bovendien eenvoudig in gebruik.

VEILIG

Het gebruik van dienstencheques zorgt voor een veilig en zeker betaalmiddel

Het gebruik van zowel elektronische als papieren dienstencheques biedt u een veilig en zeker betaalmiddel.

De elektronische dienstencheques zijn veiliger: gedaan met diefstal of verlies!

BETAALBAAR

Voor de voordelige prijs van €9 per gewerkt uur, heeft u een betaalbare huishoudhulp

Om uw huishoudhulp te vergoeden voor de geleverde prestaties, overhandigt u één papieren of elektronische dienstencheque per volledig gewerkt uur.

U kan per kalenderjaar 500 dienstencheques bestellen waarvan de eerste 400 aan €9 euro en de overige 100 aan €10. Er zijn echter een aantal situaties waarin de aankooplimiet per kalenderjaar verschilt, hier vindt u een overzicht. In sommige gevallen kan u tot 2000 dienstencheques bestellen aan €9

FISCAAL AFTREKBAAR

Het dienstenchequesysteem biedt u een fiscaal voordeel

Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal voordeel wordt toegekend op basis van uw hoofdverblijfplaats op 1 januari volgend op het jaar van de aankoop van de dienstencheques.

Sinds 1 januari 2016, geldt een belastingvermindering van €2,70 per dienstencheque voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon (aanslagjaar 2017). Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na belastingvermindering.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering.

Jaarlijks rond 1 maart ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen om van het fiscaal voordeel te genieten.

Ook met beperkt inkomen dienstencheques bestellen via belastingkrediet

Indien uw inkomen beperkt is, kan u toch dienstencheques bestellen en genieten van een belastingvermindering via een terugbetaalbaar belastingkrediet. U kan gebruik maken van uw belastingkrediet door het fiscaal attest bij uw belastingaangifte te voegen. Wanneer u geen aanslagbiljet toegestuurd krijgt, kan u deze zelf aanvragen bij uw plaatselijk belastingkantoor. Voor bijkomende informatie kan u de FOD Financiën contacteren op het nummer 02/572 57 57 (normaal tarief).

ELEKTRONISCH

U kan ook elektronische dienstencheques gebruiken die eenvoudiger en veiliger in gebruik zijn

Naast papieren dienstencheques bestaan er ook elektronische dienstencheques. Het bestelproces voor beide formaten is hetzelfde. De elektronische dienstencheque is na bestelling sneller beschikbaar en eenvoudig in gebruik. Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide formaten dienstencheques: zijn voorbehouden en aan toegangsmodaliteiten verbonden. In geval van een aanval op de website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de website, zullen wij alle wettelijke middelen gebruiken die ons ter beschikking staan om de integriteit van de website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUES

Beschikbaar onmiddellijk na uw bestelling.

U hoeft niets te doen. De huishoudhulp geeft de prestatie door. U kan de prestaties op elk moment bevestigen of betwisten.

PAPIEREN DIENSTENCHEQUES

Verstuurd naar de post binnen de 3 werkdagen na uw bestelling.

U vult de dienstencheques in en bezorgt ze aan uw huishoudhulp.

Elektronische dienstencheques hebben een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van papieren dienstencheques. Met elektronische dienstencheques kiest u voor:

  1. Eenvoud
  2. Comfortabel beheer
  3. Snelheid: onmiddellijk beschikbaar
  4. Veiligheid: gedaan met diefstal of verlies